Strona główna - Technologie - Telemarketing a badania CATI

28 sty 2014

Telemarketing a badania CATI

Niezwykły rozwój technologii informatycznej, spowodował że komputery stanowią narzędzie obecne niemalże w każdej możliwej dziedzinie lub też narzędzie istotnie wspierające konkretne działania. Tak jest także w callcenter, gdzie komputery wspierają nasze metody na wszelkie sposoby – optymalizują i przyśpieszają procesy oraz usprawniają je w ten sposób, iż stają się one bardziej szczegółowe i precyzyjne. Jedną z takich metod są badania CATI. Czym są dokładnie? Badania Cati to telefoniczny wywiad z respondentem, z wykorzystaniem komputera – stosuje się je przy zbieraniu informacji w trakcie ilościowych badań rynku i opinii. Na podstawie określonego skryptu komputerowego, ankieter odczytuje pytania i zapisuje odpowiedzi respondenta, a wspomniany skrypt komputerowy pozwala na swoistą automatyzację kwestionariusza (np. filtrowanie pytań na podstawie danej kategorii lub losowanie kolejności zadawanych pytań).

Badania CATI należą do najbardziej rzetelnych oraz efektywnych sposób uzyskiwania statystyk, a telemarketing wykorzystuje je na szeroką skalę np. w badaniach społecznych czy też marketingowych.

Skomentuj wpis